Muzeul Viei si Vinului Harlau

Proiect

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi implementat de Fundaţia Culturală Artex, în parteneriat cu Muzeul Viei și Vinului din Hârlău.

aflaţi mai multe
Localizare si acces

Program

Marti- Sâmbătă: 10:00 - 17:00

aflaţi mai multe

Despre muzeu

Istoria muzeului

Clădirea Muzeului Viei şi Vinului din Moldova este situată în oraşul Hârlău, judeţul Iaşi, str. Logofăt Tăutu, nr. 7. Construcţia datează de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea şi a aparţinut unui descendent al logofătului Tăutu.

În decursul anilor, construcţia a suferit unele modificări, dar nu esenţiale. Astfel, din 1875 şi-a schimbat funcţiunea din reşedinţă boierească în sediu al Oficiului Poştal, printre primele din ţară.

Construcţia şi-a menţinut această funcţie de sediu al Oficiului Poştal, fiind cunoscută sub denumirea de "CASA POŞTEI", până în anul 1983. De la această dată, cunoscută fiind ca monument istoric, a trecut sub jurisdicţia Primăriei oraşului Hârlău, amenajându-se aici Muzeul de istorie şi etnografie.

Ca muzeu, a trecut apoi în patrimoniul Complexului Naţional Muzeal "Moldova" Iaşi, de la data de 22 mai 1990, conform Deciziei Nr. 334 a Primăriei judeţului Iaşi.
Începând din data de 10 decembrie 1999 la acest monument istoric au început să se execute lucrările de consolidare a structurii de rezistenţă
Cu prilejul lucrărilor ce au fost efectuate au fost date la iveală noi spaţii de la demisol (umplute, anterior, cu pământ), demonstrându-se astfel că întregul demisol a fost locuit, ori servea drept spaţiu de depozitare a alimentelor

Muzeul Viei şi Vinului din Moldova a fost inaugurat la data de 20 iulie 2006 şi oglindeşte prezenţa acestei băuturi miraculoase în viaţa omului de la naştere până la moarte.

Vinul si literatura

Vinul este adevărul!
Alceu în secolul al VII-lea î.H.

El este viaţă!
Petroniu

Este leac pentru cei ce muncesc mult
Euripide

Goneşte necazurile
Ovidiu

Ador oamenii care beau puţin vin, pentru că vinul înveseleşte sufletul şi întreţine buna dispoziţie, ca uleiul flacăra
Socrate

Vinul dă surâs prieteniei şi scânteie iubirii!
Edmondo de Amicis

Dacă vinul ar dispare din producţia omenirii, cred că s-ar produce în sănătatea şi inteligenţa locuitorilor planetei noastre un gol, o absenţă, mult mai înspăimântătoare decât toate excesele de care e făcut răspunzător…Cine nu v-a cunoscut, bucurii profunde ale vinului? Oricine are o remuşcare de împăcat, o amintire de evocat, o durere de înecat, un castel de clădit; toţi te-au invocat, zeu misterios, ascuns în fibrele viţei. Cât de mari sunt spectacolele vinului, iluminate de soarele din interior; cât este de adevărată şi arzătoare cea de-a doua tinereţe, pe care omul o trăieşte prin vin. Şi acum, spuneţi-mi cu sufletul şi conştiinţa împăcată, voi pe care fericirea vă îmbunează, cărora bogăţia vă oferă virtutea şi viaţa uşoară, spuneţi, care dintre voi va avea curajul nemilos să condamne pe omul care bea geniul?
Baudelaire

A şti să bei vinul este o adevărată ştiinţă!
Voltaire

Tu, măicuţă vie, naşti la prunci ciorchini / Şi nu scoţi un geamăt şi nici un suspin.
Manutchri (sec. XI d.H.) - "Lauda toamnei îmbelşugate"

Vin de-ar bea, şi-un munte s-ar porni la joc!
Numai prostul râde şi nu-l bea deloc…
Zici că nu e bine să bem vin? – Palavre!
Vinu-i duh de gheaţă pentru-al gurii foc.
Omar Khayyam (1040-1135)

Vinul cum să-l lepezi? Cu ce mai rămâi?
E ca şi când moartea-ţi simţi la căpătâi…
Cum să-i fiu adeptul, oare, când Islamul,
Silnic îmi răpeşte fericirea-ntâi.
Omar Khayyam

Mi-i prieten cine-o cupă-mi dă cu vin,
Vinu-opalul feţii-l schimbă în rubin,
Când muri-voi, trupul mi-îl scăldaţi în vin
Şi-n coşciug de viţă puneţi şi-un ciorchin.
Testamentul lui Omar Khayyam: 

Iată, vinul iar mă ţine sub a vrajei lui putere!
Vinul iarăşi mă-nrobeşte cu-nfocata-i mângâiere.
Fie binecuvântată flacăra-i trandafirie –
Ea îmi dă îmbujorarea rumenă de bucurie!
Mâna ce-a cules ciorchinii fie binecuvântată,
Iar piciorul ce-i mustiră, şchiop nu umble niciodată.
Hafiz, poet persan

Căci se trăgea din mândra noastră viţă,
El oare bea străvechi şi vin curat:
Şi de n-avea lescaie-n punguliţă,
În trasul la măsea era-mpărat.
Din mână oala nu ţi-ar fi lăsat,
Căci doar în băutură afla har,
Cinstite feţe, faceţi-l scăpat
Pe bunul, răposatul Jean Cotart.
Villon: "Balada şugubeaţă de crâşmari"

Nu e de aur: e de raze.
O-ntind grifonii ce-o susţin.
E dătătoare de extaze
Cu ea-n onoarea ta închin.
În scânteierea-i de topaze
Cuprinde-al nemuririi vin.
Nu e de aur: e de raze.
O-ntind grifonii ce-o susţin.
Al. Macedonski: "Rondelul cupei de Murano"

De ce tăcură-ţi voci voioase?
Un cântec bahic vreau s-ascult.
Trăiască fetele frumoase
Ce ne-au iubit atât de mult!
Până la vârf paharul plin!
Svârliţi în el
Câte-un inel
S-alunece sonor în vin!
Să închinăm paharul toţi deodată
Trăiască muza, mintea luminată!

O, soare sfânt, luceşte cât mai tare!
Şi cum păleşte o lumânare
În faţa zorilor, fără putere,
Aşa şi falsa-nţelepciune piere
În faţa soarelui etern al minţii
Trăiască-n veci slăvitul soare
Şi piară noaptea neştiinţei.
Puşchin "Cântec bahic", trad. Al.Philippide

Să umplem cupa din nou, spune Byron, deoarece numai în ea nu găseşti necazuri.

Şi frumuseţi, nopţi, aur şi vinuri, să slăvim!
Alfred de Musset

Sufletul vinului cânta-ntr-o seară-n sticlă:
Om, scump desmoştenit, ţie-ţi închin,
Din cuşca mea de sticlă cu ceară aurită,
Un cânt plin de lumină şi de frăţie plin.
Paul Verlaine

Turnaţi sus pe colina luminoasă,
Turnaţi, amici, vin blond! Să se răsfrângă
Într-însul soarele: femei: surâdeţi!.
Prin strofele ce zboară gânditoare
Eu vreau o cupă veselă şi floarea
Suavă-a rozei ce alină, iarna,
şi grabnic moare.
G. Carducci: "Pe Monte Maria"

Poeţilor moldoveni
Voi, robi Cotnarului şi slovei,
Goliţi hanapul năpristan
Şi beţi cât nu vă prinde somnul,
Slăvind podgoria Moldovei,
Cotnarizată întru Domnul
Sub semnul marelui Ştefan.
Al. O. Teodoreanu (Păstorel)

Ce-ar fi pământul fără soare
Şi bucătarul fără har,
Literatura, fără sare,
Moldova, fără de Cotnar?
Al. O. Teodoreanu (Păstorel)

Vin vechi, vin generos, buchet de vise,
Bătrân sfătos de-nţelepciune plin,
Rugină nobilă, Cotnar senin,
Tu porţi blazon de Soare-n sticle-nchise!
Mihai Codreanu 

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala. Regio www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene şi a Guvernului României.

© Fundaţia Culturală Artex